top of page
Aerial Boat Shot
WTW blue version.891.png
GoMarina Access UI

Tillgång till GoMarina

Installationsguide
Aerial Boat Shot
WTW markedsføringsmateriell system.915.png
GoMarina Access CM
WTW markedsføringsmateriell system.915.png

ACU User Interface (UI)

Modul

Fysiska egenskaper

---

Mått, BxHxD

92x302x43 mm

Monteringsmått   

                                                       

Drifttemperaturens omfång

-20...+55 C     

 

Skyddsnivå

IP55 (damm- & vattenstråleskyddad), dränering i botten

Användarinmatningsenheter 

12-knapps taktil knappsats, QR-kodläsare

       

Visa

2,7" reflekterande färgskärm med bakgrundsbelysning

Radioapparater

LTE Kat. M1 eller 2G eller WiFi med inbyggd antenn, Bluetooth, NFC-tagg

ACU-kontaktormodul (CM)

Fysiska egenskaper

---

Mått, BxHxD

72x110x76 mm     

                                                       

Drifttemperaturens omfång

  -40...+55 C    

 

Egenskaper för ingångseffekt

---

Kopplingstyp

skruvklämmor, max 2,5 mm^2 trådtvärsnitt    

                                                       

Spänningsområde vid L, N plintar 

100-240 V AC    

 

Kontinuerlig ström, max.

  0,45 A

Genomsnittlig strömförbrukning, ACU UI   

2 W

       

Genomsnittlig strömförbrukning, ACU UI + CM

3 W

Apparatklass 

Klass I (kräver skyddsjordanslutning) 

CE-märkning

---  

ACU UI + CM har testats enligt kraven i följande standarder:

- EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Del 6-2: Generiska standarder - Immunitet för industriella miljöer.

- EN 61000-6-4:2007/A1:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Del 6-4: Generiska standarder  Emissionsstandard för industrimiljöer. 

- EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Del 3-2: Gränser - Gränser för emissioner av övertonsström (utrustningens ingångsström ≤16A per fas).

- EN 61000-3-3:2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Del 3: Gränser - Avsnitt 3: Begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningssystem för utrustning med märkström ≤ 16A.

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

 

Enbart ACU UI (ingen CM) har testats för

---

- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 Electromagnetic Compatibility (EMC), Del 6-3: Generiska standarder - Emissionsstandard för bostäder, kommersiella och lätta industrimiljöer

 

Radiomodulen och antennen i ACU UI har testats för, vad som än är tillämpligt

---

- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) Bredbandsöverföringssystem; Dataöverföringsutrustning som arbetar i 2,4 GHz ISM-bandet och använder bredbandsmodulationstekniker; Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU.

- EN 301 908-1 V11.1.1(2016-07) IMT-mobilnätverk; Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Introduktion och gemensamma krav.

WTW blue version.893.png
WTW markedsføringsmateriell system.915.png

ACU User Interface (UI)

---

ACU UI-paketinnehåll

- ACU UI-modul.

- Dekaler med siffrorna 1, 2.

                            

                           

Installation av ACU UI

ACU UI kan användas i de flesta miljöer, inklusive bostäder, kommersiella och lättindustriella miljöer.  

 

Installera inte ACU UI i ett metallskåp, eftersom det skulle blockera radiosignaler till och från den inbyggda antennen.

 

ACU UI ska monteras på en plan vägg. För montering på en rundad yta använd ACU piedestal mount (PM). Monteringshöjden ska

väljas så att en stående person, såväl som en rullstolsanvändare, är bekväm med att nå knappsatsen och läsa från

visa.

 

Använd fyra skruvar (ingår ej) för att fästa ACU UI på väggen. Avstånd mellan fästskruvar, BxH: 55x232 mm.

 

Sätt på de medföljande nummerdekalerna på de produkter som kontrolleras av ACU.

 

ACU-kontaktormodul (CM)

---

ACU CM-paketinnehåll

- ACU-kontaktormodul.

- Cat 5E-kabel, 0,9 m.

- Snäppkärna av ferrit.

- Klistermärken med nummer 3-5.

                                                      

ACU CM installation

ACU CM ska installeras i en utomhuskraftstolpe. Använd inte ACU CM i bostadsmiljöer.

 

ACU CM är monterad på en standard 35 mm DIN-skena. Det finns två tryckfjädrar som pressar CM mot DIN-skenan. I ordning

för att installera CM, sätt först den nedre delen på DIN-skenan, tryck sedan upp CM och montera den övre delen på DIN-skenan.

 

Det är också möjligt att montera CM på en vägg med två osthuvudena 3,5 mm skruvar placerade 54 mm från varandra på en horisontell linje.

 

Installera den medföljande ferritkärnan på Cat 5E-kabeln. Ferriten ska placeras inuti ACU UI-modulhöljet

och kabeln ska fästas med ett buntband nära ferriten.  

 

Sätt på de medföljande nummerdekalerna 1-4 på eluttagen. Uttagsnumren måste överensstämma med skruvplintnumreringen på CM-modulen

Uttag 1: L12 och N12

Uttag 2: L22 och N22

Uttag 3: L32 och N32

Uttag 4: L42 och N42

 

WTW blue version.893.png

Driftsättning

---

Slå på ström när installationen och anslutningen är klar. ACU ska starta upp i leveransläge.

Följ instruktionerna på skärmen och tryck på knapparna för att testa aktiveringen av den anslutna utrustningen

från ACU.

 

Skicka sedan ACU:s serienummer med anslutningsdiagramnumret till GoMarina för slutgiltigt

konfiguration.  Låt ACU vara påslagen.

WTW blue version.894.png
Comissioning
bottom of page