top of page
Aerial Boat Shot
WTW blue version.891.png
GoMarina Access UI

Tilgang til GoMarina

Installasjonsveiledning
Aerial Boat Shot
WTW markedsføringsmateriell system.915.png
GoMarina Access CM
WTW markedsføringsmateriell system.915.png

ACU User Interface (UI)

Modul

Fysiske egenskaper

---

Mål, BxHxD

92x302x43 mm

Monteringsdimensjoner   

                                                       

Driftstemperaturområde

-20..+55 C     

 

Beskyttelsesnivå

IP55 (støv- og vannstrålebeskyttet), drenering i bunnen

Brukerinndataenheter 

12-tasters taktil tastatur, QR-kodeleser

       

Vise

2,7" reflekterende fargeskjerm med bakgrunnsbelysning

Radioer

LTE Kat. M1 eller 2G eller WiFi med innebygd antenne, Bluetooth, NFC-tag

ACU-kontaktormodul (CM)

Fysiske egenskaper

---

Mål, BxHxD

72x110x76 mm     

                                                       

Driftstemperaturområde

  -40..+55 C    

 

Inngangseffektegenskaper

---

Tilkoblingstype

skruklemmer, maks 2,5 mm^2 ledningstverrsnitt    

                                                       

Spenningsområde ved L, N terminaler 

100-240 V AC    

 

Kontinuerlig strøm, maks.

  0,45 A

Gjennomsnittlig strømforbruk, ACU UI   

2 W

       

Gjennomsnittlig strømforbruk, ACU UI + CM

3 W

Apparatklasse 

Klasse I (krever jordforbindelse) 

CE-merke-kvalifikasjon

---  

ACU UI + CM har blitt testet i henhold til kravene i følgende standarder:

- EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), del 6-2: Generiske standarder - Immunitet for industrielle miljøer.

- EN 61000-6-4:2007/A1:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), del 6-4: Generiske standarder  Utslippsstandard for industrimiljøer. 

- EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Del 3-2: Grenser - Grenser for harmoniske strømutslipp (utstyrsinngangsstrøm ≤16A per fase).

- EN 61000-3-3:2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Del 3: Grenser - Del 3: Begrensning av spenningssvingninger og flimmer i lavspente forsyningssystemer for utstyr med merkestrøm ≤ 16A.

- Europaparlamentets og rådets direktiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

 

ACU UI alene (ingen CM) er testet for

---

- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), del 6-3: Generiske standarder - Emisjonsstandard for boliger, kommersielle og lettindustrielle miljøer

 

Radiomodulen og antennen i ACU UI er testet for, uansett hva som er aktuelt

---

- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) Bredbåndsoverføringssystemer; Dataoverføringsutstyr som opererer i 2,4 GHz ISM-båndet og bruker bredbåndsmodulasjonsteknikker; Harmonisert standard som dekker de grunnleggende kravene i artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU.

- EN 301 908-1 V11.1.1(2016-07) IMT-mobilnettverk; Harmonisert standard som dekker de grunnleggende kravene i artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Introduksjon og felles krav.

WTW blue version.893.png
WTW markedsføringsmateriell system.915.png

ACU User Interface (UI)

---

ACU UI-pakkeinnhold

- ACU UI-modul.

- Klistremerker med tallene 1, 2.

                            

                           

Installasjon av ACU UI

ACU UI kan brukes i de fleste miljøer, inkludert boliger, kommersielle og lettindustrielle miljøer.  

 

Ikke installer ACU UI inne i et metallskap, fordi det vil blokkere radiosignaler til og fra den innebygde antennen.

 

ACU UI skal monteres på en flat vegg. For montering på en avrundet overflate, bruk ACU sokkelfeste (PM). Monteringshøyden skal

velges slik at en stående person, så vel som en rullestolbruker, er komfortabel med å nå tastaturet og lese fra

vise.

 

Bruk fire skruer (ikke inkludert) for å feste ACU UI til veggen. Avstand mellom festeskruer, BxH: 55x232 mm.

 

Påfør de medfølgende nummeretikettene på produktene som kontrolleres av ACU.

 

ACU-kontaktormodul (CM)

---

ACU CM-pakkeinnhold

- ACU kontaktormodul.

- Cat 5E kabel, 0,9 m.

- Ferritt-sneppekjerne.

- Klistremerker med tallene 3-5.

                                                      

ACU CM installasjon

ACU CM skal installeres i en utendørs kraftstolpe. Ikke bruk ACU CM i boligmiljøer.

 

ACU CM er montert på en standard 35 mm DIN-skinne. Det er to trykkfjærer som presser CM mot DIN-skinnen. I rekkefølge

for å installere CM, sett den nederste delen på DIN-skinnen først, skyv deretter CM-en opp og monter den øvre delen på DIN-skinnen.

 

Det er også mulig å montere CM på en vegg med to ostehodede 3,5 mm skruer plassert 54 mm fra hverandre på en horisontal linje.

 

Installer den medfølgende ferrittkjernen på Cat 5E-kabelen. Ferritten skal plasseres inne i ACU UI-modulhuset

og kabelen skal festes med et buntebånd nær ferritten.  

 

Påfør de medfølgende nummeretikettene 1-4 på stikkontaktene. Uttaksnumrene må samsvare med nummerering av skruklemme på CM-modulen

Uttak 1 : L12 og N12

Uttak 2 : L22 og N22

Uttak 3: L32 og N32

Uttak 4 : L42 og N42

 

WTW blue version.893.png

Igangkjøring

---

Når installasjonen og tilkoblingen er fullført, koble til strøm. ACU skal starte opp i leveringsmodus.

Følg instruksjonene på skjermen og trykk på knappene for å teste aktiveringen av det tilkoblede utstyret

fra ACU.

 

Send deretter ACU-serienummeret med koblingskartnummeret til GoMarina for endelig

konfigurasjon.  La ACU-en stå på.

WTW blue version.894.png
Comissioning
bottom of page