Sailing Rope

Få full kontroll över din hamn med GoMarina

Service 24/7.
Ökade intäkter.

Med GoMarina kan du marknadsföra din hamn direkt till båtfolket.

Hamnavgifter och alla faciliteter görs tillgängliga i en app.

Komplett digitaliserat system.  Kontroll, statistik och kommunikation blir bättre i ett administrationssystem.

ALLT I EN LÖSNING

 
WTW blue version.891.png

Senaste tillskottet till GoMarina 

ACCESS

ta kontroll

BETALNING

App, betalningsautomat eller båda? 

App_front_EN 2021.png

ADMIN

GoMarina PortAdmin

Portadmin mockup NO.png
portadmin status NO.png
Portadmin iphone NO 2021.png
Marketing.jpg

MARKNADS-
FÖRING

GoMarina är väl etablerat på fritidsbåtmarknaden. Vi levererar skyltar som är baserade på produktens egen profil. Detta för att dra nytta av produktens positiva rykte och etablerade marknadsposition.

Särskilda aktiviteter och erbjudanden är synliga direkt för hamngästen via appen. Det är också möjligt att skicka direkterbjudanden via SMS. Dessutom finns det en informationssida i appen för hamnen som kan fungera som merförsäljningskanal för hamnen!

Utbud

APP + BETALNING

Transaktionskostnad

(Ingen start- eller licenskostnad)

 

Inkluderad admin-plattform

 GoMarina PortAdmin.

Fri support.  

BETALNINGS
AUTOMAT

App + betalning

Prisförslag lämnas vid offertförfrågan

Licenskostnad för datakommunikation.

Fri support.  

ACCESS
STYRNING

App + betalning

Prisförslag lämnas vid offertförfrågan

Licenskostnad för datakommunikation.

Fri support.

MARKNADSFÖRING

Fri microskyltning 

och material för digital marknadsföring.

Större skyltar beställs separat enligt avtal.